Tyrvainen.eu

VAUHDITTUUKO ILMASTOKUMOUS TILINPÄÄTÖSAINEISTOA KEHITTÄMÄLLÄ?

Voisiko ilmasto pelastua tilinpäätösaineistoa kehittämällä? Ajatus voi tuntua järjettömältä, mutta jotakin tärkeää on tapahtumassa.

 

Financial Stability Board (FSB) perustettiin 2009 edistämään rahoitusmarkkinoiden vakautta. Mukana ovat G-20 -maat ja tärkeimmät kansainväliset järjestöt (IMF, Maailmapankki, OECD, BIS, EKP ja EU -komissio). Runsas vuosi sitten G-20 -valtiovarainministerit kehottivat FSB:tä kartoittamaan ilmastonmuutoksesta aiheutuvia vakausriskejä.

Michael Bloomberg’in johtama työryhmä julkisti joulukuussa 2016 suosituksen yritysten tilinpäätösaineiston laajentamisesta. Jotta markkinat voisivat toimia tehokkaasti, niillä pitää olla kattava tieto yrityksiin, toimialoihin ja alueisiin kohdistuvista ilmastoriskeistä. Tätä tietoa tarvitsevat sijoittajat, luotottajat, vakuuttajat, luottoluokittajat, markkina-analyytikot, sijoitusneuvojat, pörssikeskukset ja viranomaiset.

Vaikka monet yritykset jo kertovat omasta hiilijalanjäljestään, suurin osa strategisesti tärkeistä ilmastokysymyksistä jää pimentoon. Miten yrityksessä arvioidaan ilmastomuutokseen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia? Yrityksen markkina-arvoon ja luottokelpoisuuteen vaikuttaa paitsi riskejä ja -mahdollisuuksia koskeva ymmärrys myös se miten ilmastoanalyysi välittyy strategiaan ja investointipäätöksiin. Näitä prosesseja koskevan tiedon puute lisää vakavien hinnoittelu- ja investointivirheiden vaaraa. Niistä aiheutuva vakausriski vertautuu Yhdysvaltain asuntolainamarkkinan hinnoitteluvirheisiin, jotka suistivat maailman finanssikriisiin.

Kun maailman siirtyy vähähiiliseen talouteen, edessä on politiikan ja lainsäädännön muuttumisesta syntyviä riskejä, teknologia­valintoihin liittyviä riskejä sekä markkina- ja maineriskejä. Markkina muuttuu, kun paitsi yritysten myös kansalaisten ilmastotietoisuus syvenee. Suuret päästöt tai niistä annettu väärä tieto vaarantavat yrityksen ja sen tuotteiden imagon.

Vaikka yritysten hiiliriskien keskiössä on muuttuva kuluttajakäyttäytyminen, tosimaailman riskit ulottuvat kaikkiin liikekumppaneihin. Keneltä ostetaan, kenelle myydään? Tapahtuuko tuotanto ilmastoriskeille alttiilla alueella? Toimivatko yritykset, joille myydään, riskialttiilla alueella. Liittyykö alihankkijoihin maineriskejä tai niiden toimituksiin ilmastoriskejä?

Yritystoiminnalle ilmastonmuutos luo haasteiden rinnalla myös mahdollisuuksia. Toiminnot, jotka perustuvat fossiiliseen energiaan, ovat pitkässä juoksussa auringonlaskun aloja. Niillä toimivien yritysten selviytymisstrategia on syvällinen muutos, josta on hyviä esimerkkejä sekä Suomessa että muualla.

Yritys voi pienentää hiilijalanjälkeään tuotantoprosesseja ja kuljetusratkaisuja tehostamalla, kierrättämällä, rakentamalla energiatehokkaammin jne. Energiavaihtoehtoja avaa teknologia, joka tekee uusiutuvasta energiasta vuosi vuodelta edullisempaa. Vähähiilisten tuotteiden ja palvelujen kysynnän kasvaessa tarvitaan uudenlaista tutkimus- ja kehittämistoimintaa, innovointia ja tuotesuunnittelua.

Jatkossa yrityksen odotetaan kertovan, kuinka sen hallitus käsittelee ilmastoriskejä ja -mahdol­li­suuksia. Miten toimiva johto sitoutetaan? Miten analyysi siirtyy strategiaksi? Miten se ohjaa riskien hallintaa? Ilmastoriskien ja -mahdollisuuksien käsittelyn systemaattinen kartoitus vähentää vakavien hinnoitteluvirheiden todennäköisyyttä.

Miksi yritykset suostuisivat uusiin, vapaaehtoisiin velvoitteisiin? Ne, joissa ilmastoriskien ja -mahdollisuuksien analyysi toimii, saavat raportoinnista nostetta. Kun peli on avattu, muiden etu on seurata ja noin viiden vuoden kuluessa uuden järjestelmän odotetaan tulevan vallitsevaksi.

Raportointijärjestelmässä piilee vallankumous, vaikka sen kehittäjät eivät ehdota hiiliveroa tai päästörajoituksia. Vallankumous alkaa päätelmästä, että a) ilmaston ja ilmastopolitiikan muutos synnyttää riskejä ja mahdollisuuksia ja b) ne eivät kohdistu samoin kaikkiin yrityksiin. Kun markkinat pystyvät arvioimaan mitkä yritykset kestävät muutoksen paremmin ja mitkä huonommin, ne nostavat ”hyviä” ja painavat ”huonoja”. Raha vie maailmaa vähähiilisempään tulevaisuuteen, sillä hyviin yrityksiin sijoitettuna se tuottaa, huonoissa se häviää.

Vaikka ilmastonmuutoksessa ei ole voittajia, siitä voi syntyä taloudellisia menestystarinoita.

Kauppalehti julkaisi 10.4.2017 tähän kirjoitukseen perustuvan vieraskynäartikkelin. Linkki julkaisuun löytyy myös Climate Leadership Councilin kotisivulta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *